Сайт находится на бета тестировании и доработке, извините за временные неудобства. В случае трудностей, заказ можно сделать по телефону.

Політика конфіденційності

Політика щодо обробки персональних даних і конфіденційність інформації

Загальні положення

Зазначена політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” і визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних Компанії Стіллар (далі – сайт, інтернет-магазин).

 1. Сайт ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини й громадянина при обробці та захисту його персональних даних.
 2. Ця політика Інтернет-магазину щодо обробки персональних даних застосовується до всієї інформації, яку може отримати про відвідувачів сайту https://stillar.com.ua/.

Основні поняття, що використовуються в Політиці 

 1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.
 2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).
 3. Інтернет-магазин – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевою адресою https://stillar.com.ua/.
 4. Інформаційна система персональних даних – сукупність, які містяться в базах даних персональних даних, і забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів.
 5. Знеособлювання персональних даних – дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб’єкту персональних даних.
 6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
 7. Сайт – державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції) , що здійснюються з персональними даними.
 8. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначального Користувача сайту https://stillar.com.ua/.
 9. Користувач – будь-який відвідувач сайту https://stillar.com.ua/.
 10. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певного кола осіб.
 11. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом.
 12. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземної фізичній або іноземній юридичній особі.
 13. Знищення персональних даних – будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

 Інтернет-магазин може обробляти такі персональні дані Користувача

 1. Прізвище, ім’я, по батькові;
 2. Електронна адреса;
 3. Номери телефонів;
 4. Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики.
 5. Перераховані вище дані далі по тексту Політики об’єднані загальним поняттям Персональні дані.

Цілі обробки персональних даних

 1. Мета обробки персональних даних Користувача – інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів; укладення, виконання та припинення цивільно-правових договорів; надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на сайті.
 2. Також Інтернет-магазин має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, якщо направить до сайту лист з поміткою «Відмова від повідомлень про нові продукти, послуги та спеціальні пропозиції».
 3. Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

Правові підстави обробки персональних даних 

 1. Сайт обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті http://stillar.com.ua/. Якщо заповнити відповідні форми та/або відправити свої персональні дані сайту, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.
 2. Інтернет-магазин обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача.

Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються сайтом, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

 1. Сайт забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
 2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства.
 3. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання відповідного повідомлення за адресою електронної пошти інтернет-магазину з позначкою «Актуалізація персональних даних».
 4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних шляхом подання відповідного повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу з поміткою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

Заключні положення

 1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись на сайт за допомогою електронної пошти [email protected].
 2. У даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Інтернет-магазином. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
 3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована за адресою http://stillar.com.ua/privacy-policy/.
X